Puncovné značky

Sme registrovaní obchodníci s drahými kovmi

Na základe ustanovenia § 35 zákona č. 539/1992 Zb. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon) v znení neskorších predpisov sme registrovaní na Puncovom úrade. Túto skutočnosť si môžete kedykoľvek overiť online na webovej stránke úradu v časti "Zoznam registrovaných". Predávame len riadne puncovaný tovar podľa platných puncových značiek.

mceclip0-1

 

PUNCOVNÍ ÚŘAD

Kozí 4, 110 00 Praha 1
www.puncovniurad.cz

 

Puncovní úřad Praha: Kozí 4, 110 00 Praha 1
Puncovní úřad Brno: Veveří 18, 602 00 Brno
Puncovní úřad Jablonec nad Nisou: Dolní náměstí 6, 466 01 Jablonec nad Nisou
Puncovní úřad Ostrava: Zahradní 1, 702 00 Ostrava
Puncovní úřad Červený Kostelec: 17. listopadu 220, 549 41 Červený Kostelec
Puncovní úřad Hradec Králové: Divišova 439, 500 03 Hradec Králové
Puncovní úřad Tábor: Roháčova 2614, 390 02 Tábor
Puncovní úřad Turnov: Výšinka 1409, 511 01 Turnov
Puncovní úřad Plzeň: Koterovská 83, 307 53 Plzeň 2